Regler För Skydd Av Personuppgifter

Scandinavian Boot Camp respekterar och värnar om sina kunders integritet. Våra regler för skydd av personuppgifter redovisas nedan. Dessa reglerar hur Scandinavian Boot Camp ska samla in, bearbeta och lagra de personuppgifter som besökare på webbplatsen och kunder lämnar till oss.

Scandinavian Boot Camps webbplats tillhandahålls och förvaltas av Scandinavian Boot Camp, och förfrågningar angående denna webbplats ska skickas till donavon@scandinavianbootcamp.com. Förfrågningar eller önskemål i samband med reglerna för skydd av personuppgifter kan även skickas i skriftlig form till Donavon Nelson, 3rd Floor, 207 Regent Street, London W1B 3HH, Förenade kungariket.

Uppgifter

Du kan besöka www.scandinavianbootcamp.com utan att lämna några uppgifter om dig själv. När du kontaktar oss via vår webbplats, kan vi komma att be om uppgifter som till exempel ditt namn och dina kontaktuppgifter. Dessa uppgifter används vanligtvis endast för att svara på din förfrågan. Därutöver kan vi komma att skicka information till dig om oss och de produkter och tjänster som vi erbjuder, med du har möjlighet att välja bort att få sådana meddelanden. Vi begär uppgifter, inklusive konfidentiella uppgifter, av kunder som gör en bokning hos oss. Vi kan också komma att samla in uppgifter om besökarnas användning av vår webbplats.

Vem får bearbeta uppgifterna

De personuppgifter som du lämnar till oss kan komma att bearbetas av Scandinavian Boot Camp eller någon organisation eller enskild person som har utsetts av Scandinavian Boot Camp för att tillhandahålla tjänster som omfattar men inte är begränsade till hantering av betalningar, funktioner i sökmotorer, reklam- och marknadsföringstjänster.

Användning av personuppgifter

Scandinavian Boot Camp kan komma att behålla de personuppgifter som du lämnar. De finansiella uppgifter som du lämnar kommer inte att lagras eller registreras. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såvida vi inte är skyldiga enligt lag att göra det. Vi kommer aldrig att sälja dina uppgifter.

Här är några exempel på ändamål som vi kan komma att använda uppgifterna för:

  • intern registerhållning
  • förbättring av våra produkter och tjänster
  • överföring via e-post av reklammaterial som kan vara av intresse för dig
  • undersökning av framtida marknader

Vi lagrar inga kreditkortsuppgifter, och vi delger inte heller några kunduppgifter till någon tredje part.

Den här listan är exemplifierande och inte uttömmande.

Säkerhet

Scandinavian Boot Camp tar säkerheten för personuppgifter på allvar, och har infört förfaranden för att skydda uppgifter som samlas in via internet och skriftligt på papper.

Ändringar i våra regler för skydd av personuppgifter

Scandinavian Boot Camp förbehåller sig rätten att ändra dessa regler för skydd av personuppgifter efter vårt gottfinnande eller enligt vad som kan komma att krävas enligt lag. Alla ändringar ska tillkännages på webbplatsen, och användare av webbplatsen samt kunder till Scandinavian Boot Camp anses ha godkänt de uppdaterade villkoren när de använder webbplatsen för första gången efter det att ändringarna har gjorts.

Ändring av verksamhetens ägare och/eller styrning

Scandinavian Boot Camp kan när som helst komma att utvidga eller minska sin verksamhet, och detta kan medföra att vissa avdelningar säljs eller att styrningen av vissa avdelningar överlåts till tredje part. I de fall det är relevant för någon avdelning som överlåts av ovan nämnda anledning, ska kunduppgifter överlåtas tillsammans med den avdelningen, och mottagarna ska, enligt villkoren i dessa regler, tillåtas att använda dessa uppgifter för de ändamål som avsågs då de lämnades till Scandinavian Boot Camp.

Dina rättigheter

Du har rätt att be oss att inte bearbeta dina personuppgifter i marknadsföringssyften, och att välja bort att få marknadsföringsmaterial från oss.

Du kan få se de uppgifter som har registrerats om dig, genom att skicka en skriftlig begäran till den adress eller e-postadress som anges i början av dessa regler för skydd av personuppgifter. Du kan även ändra uppgifter som har registrerats om dig, till exempel om dina förhållanden ändras eller om du vill ändra dina preferenser avseende marknadsföring.

Kakor

Kakor är en väsentlig del av den här webbplatsens funktion. När du använder den här webbplatsen för första gången, ges du möjlighet att välja att inte tillåta oss att spara kakor i din webbläsare, vilket är i enlighet med EU:s lagar om kakor. Om du har valt bort det, vilket du har rätt till, måste du vara medveten om att den här webbplatsens funktioner begränsas betydligt.

Om du väljer bort det, bör du veta följande:

  • En kaka sparas bara för att registrera ditt val. Den innehåller inga identifieringsuppgifter.
  • Systemet som visar webbplatsen på olika språk kommer inte att kunna komma ihåg ditt språkval.
  • Bokningssystemet kommer inte att fungera ordentligt.
  • Priser kommer endast att visas i brittiska pund.
  • Det kan hända att du inte kan logga in på ditt konto för att få en översikt över dina bokningar.

Det sparas även andra kakor som inte är så viktiga. Webbanalysverktyget Google Analytics gör det möjligt för oss att övervaka och förstå användningen av webbplatsen. Icke-identifierande sessionskakor används av servern.

Det kan även finnas olika kakor från tredje part, som till exempel sådana för videofilmer på YouTube och kommandoknapparna för Facebook och Twitter.

Klicka här för att visa en fullständig lista över kakor.

Klicka här för att återställa ditt val avseende kakor, om du ursprungligen svarade ”nej tack”.

Länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser om vi tror att de kan vara av intresse för besökare på vår webbplats. Scandinavian Boot Camp kan inte ta på sig något ansvar för innehållet på eller integritetsskyddet som tillämpas av sådana andra webbplatser.

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Immateriella rättigheter

Upphovsrätten till alla utformningar, texter och illustrationer som finns på webbplatsen samt arrangemanget av dessa, tillhör Scandinavian Boot Camp AB som förbehåller sig alla rättigheter.

Alla namn, bilder, varumärken och logotyper som identifierar Scandinavian Boot Camp, är Scandinavian Boot Camps egna märken.

Ansvarsfriskrivning

Scandinavian Boot Camp har inget som helst ansvar för hur informationen som tillhandahålls på den här webbplatsen används.

Virusskydd

Scandinavian Boot Camp gör alla rimliga ansträngningar för att stänga ute virus från denna webbplats, men tar inte på sig något ansvar för virus. Det rekommenderas att användare av denna webbplats vidtar alla lämpliga skyddsåtgärder innan de laddar ner information eller bilder från denna webbplats.

Garantier

Alla garantier, oberoende av om de är uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller av annat slag, utesluts härmed.

Länkar

Scandinavian Boot Camp är inte ansvarig för direkta eller indirekta konsekvenser av att användare av denna webbplats använder länkar från denna till andra webbplatser.

Godkännande av villkoren för användning

Genom att gå in på denna webbplats godkänner webbplatsens användare dessa villkor för användning. Om du av någon anledning inte kan godkänna dessa villkor för användning, måste du omedelbart lämna den här webbplatsen.

Tillämplig lag

Dessa regler för skydd av personuppgifter och dessa villkor för användning av webbplatsen ska regleras av Förenade kungarikets lagar.

Information om kakor

Den här webbplatsen använder kakor för att lagra information på din dator. En del av dessa kakor är viktiga för att få vår webbplats att fungera, och andra hjälper oss att göra förbättringar genom att ge oss viss inblick i hur webbplatsen används. Klicka här för ytterligare information. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du våra regler för skydd av personuppgifter. Klicka på någon av knapparna nedan för att dölja det här meddelandet.

Ja, jag är nöjd med detta Nej, tack! Spara bara det här svaret, men inget annat.