Näringslära

För att skapa mat och måltider med en professionell hälsoaspekt, har Scandinavian Boot Camp en egen dietist – Johanna Törmä, som har beräknat de olika näringsvärdena i allt som serveras. En meny som är baserad på sunt och ekologiskt inspirerad mat från norr ger dig den bästa näringen.

Forskning om näringslära visar hur kroppen bryter ner maten (katabolism) och hur den reparerar och skapar celler och vävnader (anabolism). Katabolism och Anabolism tillsammans blir din Metabolism. Forskningen undersöker också hur kroppen reagerar på mat, med andra ord de metabola och fysiologiska reaktionerna i kroppen.

Med molekylärbiologi, biokemi och avancerad genetik, har näringsläran blivit mer fokuserad på stegen inom de biokemiska sekvenserna, genom vilka ämnen vi har inom oss och andra levande organismer som omvandlas från en form till en annan det vill säga, metabolismen och de metabola vägarna.

Johanna Törmä är inte bara en kvalificerad dietist, hon har också en magisterexamen i filosofi inom kostvetenskap och har blivit inbjuden till flera universitet för att föreläsa, både i Sverige och utomlands. Johanna går för närvarande en forskarutbildning vid universitetet i Uppsala och har också publicerat flera tidskrifter om näringsintag, med fokus på ålder.